Normen voor corrosietests

De standaardsamenvattingen van de test zijn alleen voor algemene richtlijnen. Hoewel aangenomen dat het op het moment van schrijven nauwkeurig is, kan dit in de loop van de tijd veranderen. Deze informatie mag dus niet worden gebruikt als vervanging voor het verwijzen naar een volledige teststandaard, op een passend revisieniveau.

Opmerking: de termen zoutnevel, zoutnevel en zoutmist worden allemaal op grote schaal gebruikt binnen corrosietestnormen. In dit verband kunnen zij worden beschouwd als gelijkwaardige en onderling verwisselbare termen.

DEF STAN 1053 methode 36

Kan worden gebruikt om de relatieve weerstand tegen corrosie van geverfde monsters te testen, bij blootstelling aan een intermitterend zoutsproeiklimaat bij een omgevingstemperatuur.

Testmonsters worden in een afgesloten kamer geplaatst en blootgesteld aan een indirecte spray van synthetische zeewateroplossing, die op de monsters valt, in een kamertemperatuur van omgevingstemperatuur. De mist (zoutspray) wordt dagelijks geproduceerd gedurende 8 perioden van 10 minuten, met tussenpozen van 50 minuten, zonder dat er in het weekend spray wordt aangebracht.

Deze test wordt ook wel een ‘intermitterende’ zoutsproeitest genoemd.