Normen voor corrosietests

De standaardsamenvattingen van de test zijn alleen voor algemene richtlijnen. Hoewel aangenomen dat het op het moment van schrijven nauwkeurig is, kan dit in de loop van de tijd veranderen. Deze informatie mag dus niet worden gebruikt als vervanging voor het verwijzen naar een volledige teststandaard, op een passend revisieniveau.

Opmerking: de termen zoutnevel, zoutnevel en zoutmist worden allemaal op grote schaal gebruikt binnen corrosietestnormen. In dit verband kunnen zij worden beschouwd als gelijkwaardige en onderling verwisselbare termen.

NL 60068-2-52

ISO 60068-2-52-iso

Testmonsters worden in een afgesloten kamer geplaatst (een aparte zoutnevelkamer en gecontroleerde vochtigheidskamer worden over het algemeen gebruikt) en blootgesteld aan een veranderend klimaat dat begint met 2 uur blootstelling aan een continue indirecte spray van neutrale (pH 6,5 tot 7,2) zoutwateroplossing, die met een snelheid van 1,0 tot 2,0 ml / 80 cm² / uur op de monsters valt, in een kamertemperatuur van +15 tot +35°C. Afhankelijk van het aantal methoden wordt dit gevolgd door blootstelling aan een hoge luchtvochtigheid van 40°, C93%RH; of luchtdrogen bij 60 °C, onder 30 % RV en vervolgens bevochtigen bij 50 °C.

De duur van een hoge luchtvochtigheid en het aantal cyclusherhalingen is variabel afhankelijk van de testmethode (1-8)

Zie IEC 60068-2-52 Voor uitsplitsing van kamerspecificatie versus testmethoden