Normen voor corrosietests

De standaardsamenvattingen van de test zijn alleen voor algemene richtlijnen. Hoewel aangenomen dat het op het moment van schrijven nauwkeurig is, kan dit in de loop van de tijd veranderen. Deze informatie mag dus niet worden gebruikt als vervanging voor het verwijzen naar een volledige teststandaard, op een passend revisieniveau.

Opmerking: de termen zoutnevel, zoutnevel en zoutmist worden allemaal op grote schaal gebruikt binnen corrosietestnormen. In dit verband kunnen zij worden beschouwd als gelijkwaardige en onderling verwisselbare termen.

ISO 3769 – Iso

Corrosie testen van metaalcoatings – azijnzuur zoutsproeitest

Kan worden gebruikt om de relatieve weerstand tegen corrosie van metaalcoatings te testen, bij blootstelling aan een azijnzuurzoutsproeiklimaat bij een verhoogde temperatuur.

De testmonsters worden in een afgesloten kamer geplaatst en blootgesteld aan een continue indirecte spray van aangezuurde (pH 3,1 tot 3,3) zoutwateroplossing, die met een snelheid van 1,0 tot 2,0 ml/80 cm²/uur op de monsters valt, bij een kamertemperatuur van +35C. Dit klimaat wordt gehandhaafd onder constante steady state omstandigheden. De duur van de test is variabel.

Kamervolumes van minder dan 200 liter zijn niet toegestaan volgens deze testnorm.

Deze test wordt ook wel een ASS-test genoemd.

Voor meer informatie over ISO-normen bezoek; www.iso.org

Opmerking; ISO 3769 is vervangen door ISO 9227.