Normen voor corrosietests

De standaardsamenvattingen van de test zijn alleen voor algemene richtlijnen. Hoewel aangenomen dat het op het moment van schrijven nauwkeurig is, kan dit in de loop van de tijd veranderen. Deze informatie mag dus niet worden gebruikt als vervanging voor het verwijzen naar een volledige teststandaard, op een passend revisieniveau.

Opmerking: de termen zoutnevel, zoutnevel en zoutmist worden allemaal op grote schaal gebruikt binnen corrosietestnormen. In dit verband kunnen zij worden beschouwd als gelijkwaardige en onderling verwisselbare termen.

BS 3900 Deel F4

Weerstand tegen continue zoutnevel

Kan worden gebruikt om de relatieve weerstand tegen corrosie van geverfde monsters te testen, bij blootstelling aan een zoutsproeiklimaat bij een omgevingstemperatuur.

De testmonsters worden in een afgesloten kamer geplaatst en blootgesteld aan een continue indirecte nevel van synthetische zeewateroplossing, die op de monsters valt met een snelheid die tussen 1,0 en 1,5 liter zoutoplossing per uur verbruikt, bij een kamertemperatuur van +20C. Dit klimaat wordt gehandhaafd onder constante steady state omstandigheden. De duur van de test is variabel.

Deze test wordt ook wel een ‘koude’ zoutsproeitest genoemd.

Voor meer informatie over Britse normen bezoek; www.bsigroup.com