Normen voor corrosietests

De standaardsamenvattingen van de test zijn alleen voor algemene richtlijnen. Hoewel aangenomen dat het op het moment van schrijven nauwkeurig is, kan dit in de loop van de tijd veranderen. Deze informatie mag dus niet worden gebruikt als vervanging voor het verwijzen naar een volledige teststandaard, op een passend revisieniveau.

Opmerking: de termen zoutnevel, zoutnevel en zoutmist worden allemaal op grote schaal gebruikt binnen corrosietestnormen. In dit verband kunnen zij worden beschouwd als gelijkwaardige en onderling verwisselbare termen.

IEC 60068-2-52 – Methoden 1-6

ISO 60068-2-52-iso

Testmonsters worden in een afgesloten kamer geplaatst (een aparte zoutnevelkamer en gecontroleerde vochtigheidskamer worden over het algemeen gebruikt) en blootgesteld aan een veranderend klimaat dat begint met 2 uur blootstelling aan een continue indirecte spray van neutrale (pH 6,5 tot 7,2) zoutwateroplossing, die met een snelheid van 1,0 tot 2,0 ml / 80 cm² / uur op de monsters valt, in een kamertemperatuur van +15 tot +35°C. Afhankelijk van het aantal methoden wordt dit gevolgd door blootstelling aan een hoge luchtvochtigheid van 40°, C93%RH; of luchtdrogen bij 60 °C, onder 30 % RV en vervolgens bevochtigen bij 50 °C.

De duur van de hoge luchtvochtigheid en het aantal cyclusherhalingen is variabel, afhankelijk van de testmethode (1-8).

Testmethode 1

Eén cyclus bestaat uit het spuiten van monsters met zoutoplossing bij 35 °C gedurende 2 uur, gevolgd door een gecontroleerde vochtigheid bij 40 °C, 93% RV gedurende zes dagen en 22 uur. Het vereiste aantal cycli is vier (28 dagen).

Testmethode 2

Eén cyclus bestaat uit het spuiten van monsters met zoutoplossing bij 35 °C gedurende 2 uur, gevolgd door een gecontroleerde vochtigheid bij 40 °C, 93% RV gedurende 22 uur. Het vereiste aantal cycli is drie (3 dagen).

Testmethode 3

Eén cyclus bestaat uit het spuiten van monsters met een zoutoplossing bij 35 °C gedurende 2 uur, gevolgd door een gecontroleerde vochtigheid bij 40 °C, 93% RV gedurende 22 uur. Dit wordt viermaal herhaald. De testmonsters worden vervolgens gedurende drie dagen onder de standaardatmosfeer bij 23 °C en 50 % RV bewaard. Het vereiste aantal cycli is één (zeven dagen).

Testmethode 4

Het vereiste aantal cycli zoals gespecificeerd in testmethode 3 moet twee (14 dagen) zijn.

Testmethode 5

Het vereiste aantal cycli zoals gespecificeerd in testmethode 3 moet vier (28 dagen) zijn.

Testmethode 6

Het vereiste aantal cycli zoals gespecificeerd in testmethode 3 bedraagt acht (56 dagen).