Normen voor corrosietests

De standaardsamenvattingen van de test zijn alleen voor algemene richtlijnen. Hoewel aangenomen dat het op het moment van schrijven nauwkeurig is, kan dit in de loop van de tijd veranderen. Deze informatie mag dus niet worden gebruikt als vervanging voor het verwijzen naar een volledige teststandaard, op een passend revisieniveau.

Opmerking: de termen zoutnevel, zoutnevel en zoutmist worden allemaal op grote schaal gebruikt binnen corrosietestnormen. In dit verband kunnen zij worden beschouwd als gelijkwaardige en onderling verwisselbare termen.

DEF STAN 00-35 Pt3 CN2

Zout (corrosieve) atmosferen

Het doel van deze afweerstandaardtest is het bepalen van de weerstand van materiaal tegen met zout beladen atmosferen. Het heeft betrekking op twee verschillende testmethoden, waarnaar wordt verwezen bij de “zoutneveltest” en de “zoutcorrosietest”. Details als volgt:

Zoutneveltest

Deze test is gebaseerd op testnorm BS EN 60068-2-11. Zie elders in dit document voor meer informatie over BS EN 60068-2-11.

Zoutcorrosietest

Deze test is gebaseerd op testnorm BS EN 60068-2-52. Zie elders in dit document voor meer informatie over BS EN 60068-2-52.