Normen voor corrosietests

De standaardsamenvattingen van de test zijn alleen voor algemene richtlijnen. Hoewel aangenomen dat het op het moment van schrijven nauwkeurig is, kan dit in de loop van de tijd veranderen. Deze informatie mag dus niet worden gebruikt als vervanging voor het verwijzen naar een volledige teststandaard, op een passend revisieniveau.

Opmerking: de termen zoutnevel, zoutnevel en zoutmist worden allemaal op grote schaal gebruikt binnen corrosietestnormen. In dit verband kunnen zij worden beschouwd als gelijkwaardige en onderling verwisselbare termen.

BS2011 Deel2.1 Ka

Elementaire milieutestprocedures, zoutnevel

Kan worden gebruikt om de relatieve weerstand tegen corrosie van beschermende coatings te testen, bij blootstelling aan een zoutnevel (spray) klimaat bij een verhoogde temperatuur.

De testmonsters worden in een afgesloten kamer geplaatst en blootgesteld aan een continue indirecte spray van neutrale (pH 6,5 tot 7,2) zoutwateroplossing, die met een snelheid van 1,0 tot 2,0 ml/80 cm²/uur op de monsters valt, bij een kamertemperatuur van +35C. Dit klimaat wordt gehandhaafd onder constante steady state omstandigheden. De duur van de test is variabel.

Deze test wordt ook wel een Neutral Salt Spray of NSS test genoemd.

Voor meer informatie over Britse normen bezoek; www.bsigroup.com

Opmerking; BS2011 Deel 2.1 Kb is vervangen door BS EN 60068-2-11.

Find suitable Ascott chambers Click Here